Một số bài mới

thuan an

Không cấm vận chi cả mô bác ơi mà nỏ biết viết cấy chi cả nên đi các nhà dòm ké thôi.
Anh người NA (không phải HT)đã liên lạc với tui và tui cũng đã thực hiện một số đề nghị của anh ấy hiện họ đang ở BMT bác à. Anh ấy có gọi cho tui bảo là đã tìm thấy mộ rồi.Vì bận nên chưa gặp nhau được.

Nguyễn Sỹ Hồ

Không biết xếp bị cấm vận hay sao mà ngày 8/3 vẫn im lìm chốt cửa nhỉ?
Hôm trước có anh người HT muốn nhờ anh chút việc tôi đã cho anh ta số đt của anh đấy.