À THÌ RA LÀ NHƯ VẬY!


Đọc loạt bài về tai nạn đường sắt ở cầu Ghềnh (Đồng Nai) buồn...

http://phapluattp.vn/20110211115124517p1015c1074/vu-tai-nan-duong-sat-o-cau-ghenh-dong-nai-de-nghi-phe-chuan-khoi-to-chin-bi-can.htm

Rồi thấy quyết tâm làm đường sắt cao tốc của ta...

http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Pho-Thu-Tuong-Khang-Dinh-Quyet-Tam-Lam-Duong-Sat-Cao-Toc.html

Đến khi đọc cái này: trời đất thì ra là như vậy!
http://phapluattp.vn/20110214120339570p0c1017/trung-quoc-vi-sao-bo-truong-duong-sat-bi-ky-luat.htm