VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ THỂ HIỆN DƯ LUẬN XÃ HỘI


   

vai trò của truyền thông  đại chúng đối với việc hình thành và thể hiện dư luận xã hội trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay

        (bài đã đăng Tạp chí dân chủ và pháp luật- Bộ Tư pháp)

   Trong xã hội hiện đại truyền thông đại chúng có vai trò rất quan trọng đối với đời sông xã hội. Quá trình truyền thông đại chúng không chỉ đơn giản là quá trình truyền tin mà thông qua các hoạt động của nó hệ thống chân lý giá trị chuẩn mực xã hội được xây dựng và duy trì.

Dư luận xã hội là sự thể hiện tâm trạng xã hội phản ánh sự đánh giá của các nhóm xã hội lớn của nhân dân nói chung về các hiện tượng đại diện cho lợi ích xã hội cấp bách trên cơ sở các quan hệ xã hội đang tồn tại. Đối với dư luận xã hội truyền thông đại chúng cú vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và thể hiện.

            Trong quá trình quản lý xã hội Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong đó có hiện tượng tham nhũng. Hiện tượng tham nhũng đã làm giảm hiệu lực quản lý làm giảm uy tín của Đảng của  Nhà nước niềm tin của nhân dân vào bộ máy công quyền bị suy giảm.

            Trong những năm qua chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng. Chủ trương đó nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Thực tế các chủ trương đường lối chỉ có thể đi vào cuộc sống nếu chủ trương đưòng lối đó phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của đa số quần chúng nhân dân. Nghiên cứu dư luận xã hội về hiện tượng tham nhũng một cách nghiêm túc sẽ cung cấp những thông tin khách quan chân thực sát hợp về quan điểm thái độ nguyện vọng của những nhóm xã hội lớn. Trong tình hình đó truyền thông  đại chúng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và thể hiện dư luận xã hội.

Tạo môi trường thông tin minh bạch và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng được xem như là một trong những giải pháp quan trọng  trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam.

Bản thân dư luận xã hội là tập hợp các quan điểm nhận xét đánh giá mang tính chủ quan của nhiều người về một sự việc sự kiện  nhưng nó lại là một hiện tượng xã hội tồn tại một cách khách quan. Sự can thiệp chủ quan vào một hiện tượng khách quan sẽ là luôn mang tính áp đặt. Bởi vậy phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay không nên hiểu theo nghĩa can thiệp áp đặt từ phía chính quyền Nhà nước nhằm điều chỉnh dư luận xã hội theo ý muốn của mình mà nên hiểu rằng thông qua các bài báo bài phóng sự chuyên mục chuyên đề các phương tiện truyền thông đại chúng cung cấp những thông tin phản ánh trung thực khách quan các vụ án tham nhũng đã và đang được điều tra đồng thời dành phần phù hợp đăng tải các ý kiến phản hồi của công chúng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và thể hiện dư luận xã hội

            Mặc dù trong xã hội có nhiều các nhóm xã hội lớn khác nhau với những nhu cầu lợi ích khác nhau nhưng rõ ràng rằng hiện tượng tham nhũng là một hiện tượng thu hút được sự quan tâm của đa số quần chúng nhân dân bởi nó liên quan tới lợi ích trực tiếp của nhân dân. Những đồng tiền bị thất thoát do tham nhũng chính là những đồng tiền đóng góp của nhân dân từ nhiều nguồn khác nhau. Nhân dân nhận thức sâu sắc lợi ích của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tham nhũng.

            Việc điều tra và phát hiện sai phạm tại PMU18 được xem là "liều thuốc thử nghiệm" cho việc vận hành bộ máy chống tham nhũng tại Việt Nam từ trung ương tới cơ sở.

Con đường vận động từ ý kiến cá nhân thành ý kiến của nhóm để hình thành nên dư luận xã hội là một quá trình biện chứng. Con đường hình thành dư luận xã hội diễn ra liên tục và chứa đầy các yếu tố tự phát nhưng là một quá trình có tính quy luật. Mặc dù sự phát triển của dư luận xã hội được xác định bởi các quy luật khách quan song trong một xã hội phát triển có định hướng thì quá trình hình thành dư luận xã hội theo con đường tự phát tất yếu cần tới sự điều khiển của hoạt động quản lý và tổ chức xã hội. Để hoạt động này đạt hiệu quả cần thường xuyên quan tâm tới lợi ích của các tầng lớp dân cư các nhóm xã hội. Việc khắc phục những khác biệt trước hết là những khác biệt về lợi ích kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu chung vì sự tiến bộ chung của xã hội  sẽ làm cho hoạt động điều khiển dư luận xã hội có kết quả. Định hướng dư luận xã hội được hình thành thuận lợi khi có sự nhất quán trong chủ trương chính sách và quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Sự hình thành dư luận xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng có mối liên hệ ngược. Nghĩa là các phương tiện này không chỉ tạo nên dư luận xã hội mà đến lượt nó dư luận xã hội cũng sẽ tác động ngược trở lại tới hoạt động của truyền thông  đại chúng. Phản hồi là dòng chảy của thông tin từ nguồn tin đến nơi nhận và ngược lại. Dòng phản hồi chỉ hình thành khi người nhận giải mã được thông tin và người cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin của người nhận. Phản hồi là yếu tố quan trọng nhất của quy trình truyền thông.

Nếu chúng ta xem thang đo về phản hồi là một chỉ báo cho  hiệu quả hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng thì có thể khẳng định trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng rất có hiệu quả trong việc hình thành và thể hiện dư luận xã hội. 


                                                                                                                                              

thuan an

Chào bạn Tu Tui chưa hiểu ý bạn muốn nói gì bạn có thể nói rõ hơn được không?

tu

vai tro truyen thong

vai tro cua truyen thong trong luc luong cong an doi voi an ninh trat tu xa hoi